Gewasbescherming

Gewasbescherming is het nemen van maatregelen om de normale ontwikkeling van een gewas te waarborgen. Hierbij gaat het vaak om het bestrijden van niet gewenste plantengroei en plantenziekten.

Spuitlicentie

Sinds de overheid in 1996 wettelijke verplichtingen heeft opgelegd aan iedereen die beroepsmatig met bestrijdingsmiddelen werkt is de spuitlicentie geïntroduceerd. Het doel van deze spuitlicentie is door middel van scholing het gebruik van bestrijdingsmiddelen tot een minimum te beperken. Om verzekerd te zijn dat iedereen met een spuitlicentie beschikt over up-to-date informatie moet iedereen zijn licentie iedere 5 jaar verlengen door het volgen van 4 kennisbijeenkomsten.

Loonbedrijf Hoenink is in het bezit van deze spuitlicentie

 

Badweg 55, 7548 RX Enschede